Tăng cường hệ thống lạnh cho phòng thiết bị, phòng UPS, phòng AACC

Tăng cường hệ thống lạnh cho phòng thiết bị, phòng UPS, phòng AACC

01
52 ngày
80 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.264.239.617 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói