Lắp đặt mạng cáp quang khu vực Tân sơn nhất

Lắp đặt mạng cáp quang khu vực Tân sơn nhất

01
Quý IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 62975 (USD)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói