Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công

Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công

1
quý IV/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.853.258 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm