Tư vấn giám sát xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

04
Quí IV năm 2008
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 218.229.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm