Thiết bị y tế

Thiết bị y tế

gói 3
Quý IV/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.417.660.075 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói