Lập hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC-TDT

Lập hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC-TDT

1
Qúy IV năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói