Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

6
Quý IV năm 2008
60 tháng
Giá gói thầu:
 • 335.357.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm