Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa, trụ sân vòi

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa, trụ sân vòi Hệ thống nước tự chảy suối Đá Đen.

Tên dự án:Hệ thống nước tự chảy suối Đá Đen
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa, trụ sân vòi
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban Quản lý thực hiện Quyết định 134/TTg huyện Bắc Trà My. Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510 882249. Fax: 0510 882249
01/08/2008 đến 13/08/2008
500.000 (VND)
13/08/2008 09:00
13/08/2008 09:00