Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 02 : “Máy tính chủ và phụ kiện”

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 02 : “Máy tính chủ và phụ kiện”, Bộ lưu điện UPS Online, Máy in Laser A3, Bộ chuyển đổi Protocol, Máy tính chủ và phụ kiện.

Tên dự án:Trang bị : Bộ lưu điện UPS Online, Máy in Laser A3, Bộ chuyển đổi Protocol, Máy tính chủ và phụ kiện
Tên gói thầu:Gói thầu 02 : “Máy tính chủ và phụ kiện”
Nguồn vốn:KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Điều độ Thông tin – 138 Trần Huy Liệu, P15, Q.Phú Nhuận, TPHCM – ĐT : (08)-2168377 / Fax : (08)-8455971
04/08/2008 đến 19/08/2008
550.000 (VND)
19/08/2008 09:00
19/08/2008 09:00