Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

02
Quí III năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 918.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói