Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

06
Quí IV năm 2008
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 73.928.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm