Giám sát chất lượng công trình, lắp đặt thiết bị

Giám sát chất lượng công trình, lắp đặt thiết bị

TV6
11/2008
5/12/2008 đến 5/12/2009
Giá gói thầu:
 • 746589000 (VND)
 • WB
  * Theo yêu cầu của nhà tài trợ
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói