Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị

Lập HSMT, đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị

TV5
15/8/2008
15/8/2008 đến 25/11/2008
Giá gói thầu:
 • 45312000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói