Bảo hiểm công trình, bảo hiểm thiết bị

Bảo hiểm công trình, bảo hiểm thiết bị

BHCT1
11/2008
5/12/2008 đến 5/12/2009
Giá gói thầu:
 • 487415000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói