Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà khách sư đoàn 10/Quân đoàn 3

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà khách sư đoàn 10/Quân đoàn 3

Tên dự án:Nhà khách sư đoàn 10/Quân đoàn 3
Tên gói thầu:Nhà khách sư đoàn 10/Quân đoàn 3
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
220 – Lê Hồng Phong – thị xã Kon Tum – tỉnh Kon Tum. ĐT: 060.862.863; 060.205.079. Fax: 060.250.079
01/08/2008 đến 15/08/2008
1.000.000 (VND)
15/08/2008 08:30
15/08/2008 08:30