Thông báo mời thầu gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

GT: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

Thuộc D.A : Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

Nguồn vốn : XBDB của công ty Điện lực 2

Bên mời thầu : Điện lực Bình Dương – Công ty Điện lực 2

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC : từ 08 giờ 00 ngày 24/07/2008 đến 9 giờ 00 ngày 31/07/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Phòng Vật tư – Điện lực Bình Dương, số 3 CMTB, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại : (0650) 210246 ; Fax: (0650) 822909.

Hạn cuối nhận HSĐX : 9 giờ 00 ngày 31/07/2008