Khảo sát, thăm dò tổ mối

Khảo sát, thăm dò tổ mối

3
Quý IV năm 2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 200.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá