Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp

Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp

4
Quý IV năm 2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.337.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm