Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm xây dựng công trình

11
Quý III+ IV năm 2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 112.371.249 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm