Thông báo mời thầu : Sửa chữa hệ thống RTU của Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc

Thông báo mời thầu : Sửa chữa hệ thống RTU của Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc

GT: Sửa chữa hệ thống RTU

Thuộc D.A : Sữa chữa lớn hệ thống RTU

Nguồn vốn : Sữa chữa lớn của Tập Đoàn Điện lực Việt

Bên mời thầu : Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc

Hình thức đấu thầu : Rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSYC : từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2008 đến 8 giờ 30 ngày 19/08/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Phòng kế hoạch vật tư Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc, số 18 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : (04) 2201178 ; Fax: (04) 2201178.

Giá bán : 1.000.000 đồng.

Hạn cuối nhận HSĐX : 8 giờ 30 ngày 19/08/2008