Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp

Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp

1
Quý III năm 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.744.711 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói