Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

5
Quý I năm 2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 32.870.200 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói