Mua sắm thiết bị tin học, phần mềm có bản quyền và thiết bị chống sét

Mua sắm thiết bị tin học, phần mềm có bản quyền và thiết bị chống sét

01
Quý III/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.751.404.647 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói