Nạo vét và xây dựng kè bờ suối Bể Tròn, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả

Nạo vét và xây dựng kè bờ suối Bể Tròn, phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả

01
Xong trong quý 3/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.249.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá