Kiểm toán vốn đầu tư

Kiểm toán vốn đầu tư

06
Quý IV năm 2008
45 ngày lịch
Giá gói thầu:
 • 37.690.862 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm