Cung cấp vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008.

Cung cấp vải quần may trang phục ngành Thuế năm 2007, năm 2008.

Gói thầu 2
Thông báo mời thầu: từ ngày 10/10/2008 đến 9h00 ngày 20/11/2008. Phát hành HSMT: từ ngày 21/10/2008 đến 9h00 ngày 20/11/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 20/11/2008. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 20/11/2008. Địa điểm mở thầu: trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
Giá gói thầu:
 • 12319000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói