Cung cấp dây dẫn và cáp các loại

Cung cấp dây dẫn và cáp các loại

02
10/2008-11/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 126.020.830 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói