Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy móc làm việc

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy móc làm việc, Mua sắm thiết bị ban đầu.

Tên dự án:Mua sắm thiết bị ban đầu
Tên gói thầu:Mua sắm máy móc làm việc
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 04 Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu, điện thoại 064 512917, Fax 064 852324
05/08/2008 đến 07/08/2008
100.000 (VND)
07/08/2008 17:00
07/08/2008 17:00