Thi công xây lắp điện và thiết bị trạm biến áp

Thi công xây lắp điện và thiết bị trạm biến áp

06
Quý 1 năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 266.492.623 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói