khảo sát địa chất công trình

khảo sát địa chất công trình

01
đã thực hiện
đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 70.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói