Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp công trình trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo

Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp công trình trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo

01
Quý 4 năm 2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 19.873.891 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói