Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

7
Quí 3/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.705.404 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói