GT: Xây lắp hệ thống thu gom nước thải

GT: Xây lắp hệ thống thu gom nước thải, Xây dựng đường nhánh N2 Khu công nghệ cao TP. HCM.

GT: Xây lắp hệ thống thu gom nước thải
Thuộc D.A: Xây dựng đường nhánh N2 Khu công nghệ cao TP. HCM
Nguồn vốn: Ngân sách TP. HCM
Bên mời thầu: Công ty Phát triển Khu công nghệ cao TP. HCM
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/07/2008 đến 14 giờ 00 ngày 04/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty Phát triển Khu công nghệ cao, TP. HCM, số 46/26 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Điện thoại: (08) 8996925; Fax: (08) 5140389
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 14 giờ 00 ngày 04/08/2008