GT: 2 hệ thống băng tải xuất clinker và thiết bị lọc bụi thuộc công trình Xây dựng cảng FiCO

GT: 2 hệ thống băng tải xuất clinker và thiết bị lọc bụi thuộc công trình Xây dựng cảng FiCO, Nhà máy Xi măng Tây Ninh

GT: 2 hệ thống băng tải xuất clinker và thiết bị lọc bụi thuộc công trình Xây dựng cảng FiCO
Thuộc D.A: Nhà máy Xi măng Tây Ninh
Nguồn vốn: vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Bên mời thầu: Công ty CP xi măng FiCO Tây Ninh
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 04/08/2008 đến 10 giờ 00 ngày 19/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: số 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 9142511; Fax: (08) 8212874
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 10 giờ 00 ngày 19/08/2008