Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

05
Quý I năm 2009
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1016751227 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói