Mua sắm trang thiết bị truyền thông dân số

Mua sắm trang thiết bị truyền thông dân số

01
10/10/2008
30
Giá gói thầu:
 • 401.900.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói