Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng

Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng

2
QUý IV/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.478.005 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm