Gói II. Thiết bị văn phòng

Gói II. Thiết bị văn phòng

1
10/2008
11/2008
Giá gói thầu:
 • 1.017.531.300 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói