Xây dựng khu tổ chức lễ hội, khu phụ trợ(Nhà bảo vệ, trạm điện, trạm bơm, nhà xe, nhà vệ sinh), hạ tầng kỹ thuật (sân đường nội bộ, san lấp, cổng tường rào, kè đá, điện nước ngoài nhà, cây xanh, hồ nước, PCCC và chống sét, bể xử lý nước thải)

Xây dựng khu tổ chức lễ hội, khu phụ trợ(Nhà bảo vệ, trạm điện, trạm bơm, nhà xe, nhà vệ sinh), hạ tầng kỹ thuật (sân đường nội bộ, san lấp, cổng tường rào, kè đá, điện nước ngoài nhà, cây xanh, hồ nước, PCCC và chống sét, bể xử lý nước thải)

09
quí II năm 2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.994.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá