Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch chào hàng cạnh tranh

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch chào hàng cạnh tranh

Tên chủ đầu tư: Truwongf Trung Cấp nghề Quảng Trị
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 1234/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng TRị
Số hiệu: 1234/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2185000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch chào hàng cạnh tranh (02 gói thầu)


  Mua thiết bị dạy nghề
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết bị phòng thí nghiệm và thực hành máy điện
 • 1200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 8giờ 30 ngày 27/10/2008Trọn gói 30 ngày
  01 Thiết bị thực hành Hàn công nghệ cao
 • 900000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 8giờ 30 ngày 27/10/2008Trọn gói 30 ngày