Gói thầu xây lắp Trường tiểu học Bình Thắng, huyện Dĩ An

Gói thầu xây lắp Trường tiểu học Bình Thắng, huyện Dĩ An

1
Quý IV năm 2008
480 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 24.013.466.475 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá