G.T: Xây dựng hạng mục nền đường, cống thoát nước ngang, cống kỹ thuật tuyến đường trục chính AB (L=474.0)

G.T: Xây dựng hạng mục nền đường, cống thoát nước ngang, cống kỹ thuật tuyến đường trục chính AB (L=474.0)

G.T: Xây dựng hạng mục nền đường, cống thoát nước ngang, cống kỹ thuật tuyến đường trục chính AB (L=474.0) 

Thuộc D.A “Đường nội vùng cụm công nghiệp – TTCN tập trung huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh”

Nguồn vốn: Ngân sách huyện Đức Thọ

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án XDCB huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 13/7/2008 đến trước 8 giờ, ngày 28/7/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Văn phòng Ban Quản lý các dự án XDCB huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 851533; Fax: (039) 851533

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 28/7/2008.