GT: Gói số 5: Gara ô tô, xe máy, nhà kho, sân đường, bồn hoa, cấp điện và chiếu sáng tổng thể

GT: Gói số 5: Gara ô tô, xe máy, nhà kho, sân đường, bồn hoa, cấp điện và chiếu sáng tổng thể

GT: Gói số 5: Gara ô tô, xe máy, nhà kho, sân đường, bồn hoa, cấp điện và chiếu sáng tổng thể
Thuộc D.A: Trụ sở làm việc Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng công trình trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/08/2008 đến 08 giờ 30 ngày 23/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đường Bưu điện – Nhà khách số 2, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: (029) 861772; Fax: (029) 861765
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 30 ngày 23/08/2008