Cung cấp và lắp đật thiết bị điều hòa không khí

Cung cấp và lắp đật thiết bị điều hòa không khí

08
Quý 3 năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 385.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói