Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

8
Quí 3/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.679.376 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm