GT: Xây lắp (cả thiết bị) thuộc D.A: Trạm y tế xã Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM

GT: Xây lắp (cả thiết bị) thuộc D.A: Trạm y tế xã Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM

GT: Xây lắp (cả thiết bị)
Thuộc D.A: Trạm y tế xã Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM
Nguồn vốn: vốn NSTP phân cấp cho huyện
Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư XDCT huyện Hóc Môn
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/08/2008 đến 09 giờ 30 ngày 26/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA đầu tư XDCT huyện Hóc Môn, số 1 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 8910416; Fax: (08) 8915232
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 30 ngày 26/08/2008