Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

4
Quí 3/2008
14 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.328.838 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm