GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên – Huế

GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên – Huế
Thuộc D.A: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên – Huế
Nguồn vốn: vốn đầu tư XDCB, nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB, kinh phí đóng góp của hệ thống KBNN, của Trường và các nguồn hợp pháp khác
Bên mời thầu: Tổng cục Thuế
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/08/2008 đến 09 giờ 00 ngày 22/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Tài vụ Quản trị – Tổng cục Thuế, số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (phòng 106 dãy nhà C). Điện thoại: (04) 9712307; Fax: (04) 9724629
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 00 ngày 22/08/2008