GT: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Mời thầu lần 2)

GT: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Mời thầu lần 2)

GT: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Mời thầu lần 2)
Thuộc D.A: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn: vốn XDCB Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế
Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/08/2008 đến 08 giờ 00 ngày 27/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, số 91 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. ĐT: (053) 855283/ 240111; Fax: (053) 858996
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 08 giờ 00 ngày 27/08/2008