Gói thầu thiết bị trường Trung học cơ sở Tân Long ( Gói số 2)

Gói thầu thiết bị trường Trung học cơ sở Tân Long ( Gói số 2)

1
Quý I năm 2009
90 ngày( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 3.280.965.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói